Wees niet bang voor de toekomst

11.10.2019
Auteur: Naim

Hij is een voorbeeld in hoe ik kan leven in deze wereld. Wij moeten daar iets aan doen.

Wij geloven dat de diepste grond van het leven ons draagt en van ons houdt. Delen: Twitter Facebook. Vóórdat wij dromen van grote evangelisatiecampagnes moeten wij op de eerste plaats elkaar terug bevestigen in ons geloof.

Open de deuren wijd voor Christus. Next Article Geloofstwijfels. Zoals het in Noord-Afrika verdween. Bang voor een tentamen.

Afgelopen weekend was ik in een kerk waar ze een relikwie van hem hebben: een buisje met zijn bloed. Een Zalig Kosten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid abn amro. Maar het is pas wanneer die keuze gemaakt is en ik er ook ga naar leven, wees niet bang voor de toekomst, dat zal blijken dat aan mijn geloof een werkelijkheid beantwoordt.

De tijd dat de Kerk zichzelf zag als de enige echte erfgenaam van het Romeinse Rijk en blaakte van zelfvertrouwen. In sommige streken is het de gewoonte om tijdens de dagen vr Pasen de kerkvensters af te dekken met doeken.

Ik ben geen jongere meer, maar heb intussen ook bijna 70 jaar van de de goede God mogen ontvangen.

En dat het tastend zoeken kan uitgroeien tot een met heel mijn wezen wéten dat God geen hersenschim is maar een ontzagwekkende werkelijkheid. Niet bang zijn van de wereld.

Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten. Wij christenen hebben die wereld voor een groot stuk gemaakt. Keuze Gelukkig groeit ook bij velen het respect voor het anders-zijn van mensen. Wij zijn niet een opsomming van onze zwaktes en falen;   wij zijn een opsomming van de Vaders liefde voor ons en van onze capaciteit om een gelijkenis van Zijn Zoon te zijn. Hij is een heilige, dus we weten zeker dat hij in de hemel is. Niet bang zijn van de wereld. Of Abraham die alles achterlaat voor een onzekere toekomst in het onbekende.

  • Ook al kunnen wij ons van dat leven geen enkele voorstelling maken.
  • E-mail vereist Adres wordt niet getoond.

Geloof in het visioen? Maar vooral ook bang voor datgene wat God van mij vraagt. Je reageert onder je Google account. Heel ons verhaal begint met iemand die uit de dood is opgestaan. En ondanks alles bleef hij altijd vreugde uitstralen, en kon hij zeggen: Wees niet bang.

Geabonneerd - kijk uit naar de bevestigingsmail!

Weiger te geloven dat armoede een noodlot is en oorlog normaal. Dat Jezus leeft en dat ook wij geroepen zijn om voor eeuwig te leven met Hem. Maar in die 70 jaar heb ik inderdaad ook geleerd om niet meer bang te zijn. Previous Article Argumenten of smoesjes.

Op het ogenblik dat het licht doordringt in de duisternis word je als vanzelf meegesleurd in de verrijzenisgedachte.

De overtuiging dat ons geloof een belangrijk instrument is voor mensen om levensvervulling te vinden! Eens dat je gekozen hebt te geloven of niet te geloven, kan en moet je die keuze rationeel onderbouwen en motiveren, vertrouwend op God. Previous Article Argumenten of smoesjes. Of de Hebreers die de vleespotten van Egypte laten voor wat ze zijn en die, geen noodzaak is deze stapsteen te wees niet bang voor de toekomst, metaal en legerkisten worden veel gebruikt in een kinderkamer.

Wil je op de hoogte blijven?

Wij geloven dat die Diepste Grond Liefde is en ons oproept om ook zelf liefdevol in het leven te staan. En geen enkele intelligente atheïst ziet gelovigen nog als ietwat imbeciele medeburgers.

En dát mogen wij de generaties die na ons komen niet aandoen.

  • Dat JP2 ons allen vanuit de hemel maar open mag maken voor de Heilige Drie-eenheid.
  • Het is een geloof dat ons voortdurend toeroept: sta op.
  • Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, evenementen en ander nieuws aangaande het project?
  • En natuurlijk ook de overtuiging dat het gewoon waar is.

De tijd dat de Kerk zichzelf zag als de enige echte erfgenaam van het Romeinse Rijk en wees niet bang voor de toekomst van zelfvertrouwen. Maar in die 70 jaar heb ik inderdaad ook geleerd om niet meer bang te zijn. Dit is geen crisis meer. Weiger te geloven dat armoede een noodlot is en oorlog normaal. Wij geloven dat de diepste grond van het leven ons draagt en van ons houdt. Je reageert onder je Facebook account?

Denk aan de weggerolde steen, het lege graf. Dat Jezus leeft en dat ook wij geroepen zijn om voor eeuwig te leven met Hem. Zet je leven in de hoop.

Door Luc Thiry, priester

Alleen HIJ kan mij redden en naar de Hemel brengen! En wie is daarin een beter voorbeeld dan JPII: Hij leefde onder het communisme, in de oorlogen, hij heeft enorm geleden — fysiek en geestelijk -, hij heeft de Kerk 27 jaar lang geleid! Keuze Gelukkig groeit ook bij velen het respect voor het anders-zijn van mensen.

Keuze Gelukkig groeit ook bij velen het respect voor het anders-zijn van mensen. De rede dwingt je nooit in een bepaalde richting. Het is een beslissing van de wil. Wij christenen hebben die wereld voor een groot stuk gemaakt.

 Ontdek ook...